Normen klas 1

Bevordering vanuit de brugklas:

Er wordt gewerkt met 3 normen:

A norm: punten totaal maal 6 plus tekorten

B norm: max 3 tekorten waarvan 2 in examenvakken

C norm: voor het vak Nederlands moet de leerling een cijfer hoger dan 5 hebben


Systematiek:

Voldaan aan A, B en C norm: bevorderd

Niet voldaan aan een van de normen: bespreken over of vmbo-kader 2.

Niet voldaan aan 2 van de 3 of alle 3 de normen: overstap naar vmbo-kader 2.

Doubleren is in klas 1 alleen mogelijk als de rapportvergadering er aanleiding toe ziet.

Mavo-brugklas:

Bevorderd naar m2

Voldoet aan alle 3 de normen

Bespreken m2 of k2

Voldoet niet aan max 1 norm

Bevorderd naar k2

Voldoet niet aan 2 normen  of voldoet niet aan 3 normen


Bevordering vanuit brugklas M/H: 

Bevorderd

Voldoet aan alle 3 de normen

Bespreken 

Voldoet niet aan max 1 norm 

Bevorderd naar M2

Voldoet niet aan 2 normen  of voldoet niet aan 3 normen


Afdelingskeuze:
Indien een leerling is bevorderd wordt de afdelingskeuze bepaald.

Bevorderd naar mh-2

Vanaf 91* punten

Geen tekorten

Bespreken m2 of mh2

85 t/m 90* punten

Max 1 tekort in ne, en, fa, ak , du, gs, bi, wi, re

Bevorderd naar m2

Overige gevallen

 


*Deze getallen gelden als de leerling 13 vakken heeft gevolgd