Normen klas 3

PTa Mavo 3: PTA 2019-2020 Mavo 3

Voor klas 3 Mavo (theoretische leerweg) gelden twee normen:

A      De leerling dient te voldoen aan: 
  1. een totaal punten aantal van zes keer het aantal vakken (gevolgd
    door de leerling) plus de tekortpunten,
  2. met een maximum van drie tekortpunten. 
  3. Bij het vak Nederlands mag maximaal één tekortpunt voorkomen. 
   
B  De pakketnorm. 
  De leerling mag in het examenpakket een tekortpunt hebben. Een leerling 
  moet voor het examenpakket gemiddeld 6 of hoger behalen. 

Zowel bij A als bij B wordt met rapportcijfers bedoeld: de op een heel getal afgeronde cijfers.

-    Een leerling is bevorderd als hij aan beide criteria (A en B) voldoet.
De bevordering naar klas 4 wordt besproken als de leerling aan een van
de criteria (1, 2 of 3) bij A niet voldoet. 
In alle andere gevallen is de leerling niet bevorderd. 

 

N.B.1. Het vak maatschappijleer 1 telt mee in de slaag-/zak regeling. Het vak wordt tot het examenpakket gerekend.

N.B.2. Het vak kunstvakken 1 telt als volgt mee in overgangsnorm A:

-          O = 5
-          V = 6
-          G = 7 

N.B.3. Leerlingen kunnen niet twee keer doubleren in hetzelfde of in het opvolgende leerjaar.