Schoolregels

Wat verwachten wij van jou: “De Mavo 10.”

Uitgangspunt op onze school is: Respectvol naar elkaar en onze omgeving.

1. Stalling van je fiets of brommer. Deze stal je op de aangegeven plaatsen. Je sluit je brommer of fiets natuurlijk wel af. 

2. Begin van de schooldag. Het schoolgebouw is open vanaf 8.00uur. Om 8.25uur gaat de eerste bel. Je gaat dan naar het lokaal. Bij het tweede belsignaal om 8.30uur zit je in de les. Bij leswisseling hoor je een bel en ga je naar de volgende les. Wacht voor de klapdeuren van het lesblok tot de docent er is en reageer respectvol naar elkaar toe. Dat wil bijvoorbeeld zeggen: niet schreeuwen, rennen of duwen.

3. Garderobe en kluisje. Elke leerling heeft een kluisje. Berg je jas op in je kluisje en eventueel je pet/muts. Deze mag je namelijk niet aan/op in de les. Ook in de garderobe kun je je spullen kwijt, maar let op: laat dan geen waardevolle spullen in je jas zitten! Je blijft zelf aansprakelijk voor diefstal of vernielingen. Je mag boeken en schriften in je kluisje bewaren. Alléén voor schooltijd, tijdens de pauzes en na schooltijd, mag je boeken wisselen. Als je leswisseling hebt, of in de les zit, mag je dus niet naar je kluisje toe om boeken te wisselen.

4. Telefoons en geluidsapparatuur. Een veilige plek om deze op te bergen is je kluisje. Gebruik je jouw mobieltje op school, dan zijn daar regels voor! Zo is het absoluut niet toegestaan om te filmen of foto’s te maken in het gebouw of op het terrein. In klaslokalen staat je telefoon altijd uit en zit je telefoon als je de klas binnenkomt al in je tas. Als de docent je vraagt om je mobieltje te gebruiken dan mag dat, anders niet. Boxen en andere geluidsversterkende apparaten zijn niet toegestaan.

5. Rooster. Je volgt de lessen volgens je rooster. Je rooster heb je in je agenda gezet. Roosterwijzigingen vind je op de tv-schermen in het gebouw of op het internet. Je rooster kan ook in de Magisterapp worden opgeroepen.

6. Schoolspullen. Je zorgt dat altijd je spullen in orde zijn. Je hebt je agenda, boeken en schriften voor de lessen bij je. Tenslotte heb je ook je schrijfgerei(pennen, potlood, gum), rekenmachine, geodriehoek en oortjes of een hoofdtelefoon die op een audio uitgang van de computer past(3,5mm) meegenomen. Met onze schoolspullen zoals: boeken, pc’s, toetsenborden en muizen etc. ga je respectvol om.

7. Pauzes. Tijdens de pauzes blijf je in de aula of op het schoolterrein. Op het schoolterrein mag je niet voorbij de gele streep. Ook mag je het schoolterrein niet verlaten, tenzij je een pauze hebt en aansluitend twee lesuren uitval. Je ouders moeten dan wel toestemming hebben verleend. Verder verlaten alleen leerlingen het schoolplein die daarvoor toestemming hebben gekregen van de afdelingsleider of leerlingcoördinator.

8. Roken, alcohol en drugs. Het is voor iedereen verboden in het gebouw of op het schoolterrein te roken. Het gebruik en in bezit hebben van alcohol is nergens toegestaan. Op schoolfeesten, werkweken e.d. worden geen alcoholhoudende dranken geschonken. Drugsbezit en drugsgebruik is op school en het hele terrein niet toegestaan. 

9. Verzuim. Als je ’s morgensvroeg of na een leswisseling te laat binnenkomt, schrijft de docent in Magister dat je te laat bent. Vervolgens moet je je dan twee dagen later een half uur voor het eerste lesuur melden bij de balie. Als je veel te laat komt, afwezig bent of je niet komt melden bij te laat komen zonder duidelijke afmelding, dan vult de docent dit in als ongeoorloofd verzuim. Dat wordt dan gemeld bij de leerplichtambtenaar. Ziek melden doen je ouders ’s morgens via de telefoon tussen 8.00 en 8.15u. Ben je op school ziek, dan meld je je bij de balie. Wil je verlof, of wil je een afspraak maken bij dokter, tandarts, orthodontist of anderen? Lees meer over verzuim, ziekmeldingen en verlof in de Mavo info.

10. Veilige school. Pesten doen we niet op onze school. Dat geldt ook voor digitaal pesten, bedreigingen, discriminatie of (seksuele)intimidatie. Op school zetten we ons allemaal in voor zo’n veilige school. Dat doen we samen met de politie, gemeente en justitie. Als school melden we ontoelaatbaar gedrag als het gaat om de veiligheid van leerlingen en medewerkers of hun eigendommen. Onze school maakt gebruik van cameratoezicht.

Aanvullingen op de “Mavo 10”.

 

Ad 4. Telefoons en geluidsapparatuur: Als je toch je mobieltje gebruikt waar dat niet is afgesproken dan vraagt de docent of medewerker van school je jouw mobieltje in te leveren. Na de les hoor je van de docent hoe en wanneer je de telefoon terug krijgt.

Ad 6. Schoolspullen: In het begin van het schooljaar ontvang je jouw boekenpakket. Je hebt zelf de boeken gecontroleerd en tekent voor ontvangst. Wij vragen je ook deze spullen netjes te behandelen. Het kaften van de boeken is een plicht. Zo bescherm je de boeken beter. Ook schrijf je in de boeken, op de plaats in de stempel, jouw naam en klas. Dan kunnen we je boek ook weer teruggeven als het gevonden wordt. Is er iets niet goed aan de boeken of laat een bladzijde los, meld dat dan bij de boekenfondsbeheerder. Aan het einde van het schooljaar geef je de boeken terug aan school. Het liefst zo goed en netjes als je ze gekregen hebt. Zijn ze teveel kapot gemaakt, of zelfs kwijt, dan moeten deze betaald worden en krijg je dus een rekening. 

Ad 7. Pauzes: Tijdens de pauzes is er tijd om te eten en te drinken. Dat mag alleen in de aula of buiten. Kauwgom is in de hele school niet toegestaan. Als je afval hebt dan doe je dat in de bakjes op tafel, of in de prullenbakken. In de pauzes betekent respectvol: dat je bijvoorbeeld niet gaat schreeuwen of rennen. Maar ook dat je jouw afval opruimt of meewerkt als medewerkers je vragen om iets op te ruimen. Zelfs als dat niet van jou is. Samen zorgen we voor een nette school. Pas als de pauze is afgelopen (eerste bel) ga je op weg naar je lokaal. Tijdens de pauze blijf je in de aula of buiten. Op de eerste en tweede etage mag je niet komen zolang de pauze duurt.

Ad 8. Zie ook veilige school Ad 10.

Ad 9. Verzuim: zie website FAQ afmelden.

Ad 10. Veilige school: Onze school heeft het convenant veilige school ondertekend. Dat houdt in dat school, politie, gemeente en justitie samenwerken ter voorkoming en bestrijding van overlast, vandalisme en crimineel gedrag. Namens de school melden we ontoelaatbaar gedrag betreffende de veiligheid van leerlingen en hun eigendommen (de volledige tekst van het convenant is bij de administratie verkrijgbaar). In onze school maken we gebruik van cameratoezicht om mogelijke overtredingen te registreren. Jouw kluisje en je tas kunnen, ook zonder jouw toestemming, door de schoolleiding geopend worden.

Gokken en gokspelletjes zijn in school en op het schoolterrein verboden.