Aanmelden

GROEP 8 NAAR DE BRUGKLAS
Op 12 en 13 maart  2018 kunnen leerlingen zich op Mavo Roermond aanmelden. Dit aanmelden gebeurt doordat de toekomstige leerling en ouders zich samen melden op school en hierbij een volledig ingevuld aanmeldformulier meebrengen. Op Mavo Roermond volgt dan een intakegesprek van ongeveer 15 min. In dit gesprek wordt naar de motivatie gevraagd waarom zich een leerling op Mavo Roermond gaat aanmelden. Ook kan de leerling zelf vragen stellen.  Denk ook alvast na bij welke vriendjes/vriendinnetjes je in de klas wilt komen. Hier kunnen we dan bij het maken van klassen rekening mee houden. Klik HIER om het aanmeldformulier te downloaden. 

Tussen 17.00u en 19.30u is de school open.

Om lange wachttijden te voorkomen vragen we aan leerlingen die op basisscholen zitten buiten Roermond om op maandag 12 maart te komen en leerlingen van de Roermondse en Hertense basisscholen om op dinsdag 13maart zich aan te melden.


HET JUISTE NIVEAU
Om een indruk te geven van het niveau van de mavo of mavo/havo-leerling staan hieronder enkele kenmerken van het type kind waar wij graag mee werken.

  Een mavo-leerling is een leerling die vaak bereid is om in de boeken te duiken of 
  achter een
 computer wil gaan zitten om iets onder de knie te krijgen. 
-  resultaten van de cito scores-entreetoets: mavo: 529-534 mavo/havo: 535 en 
  hoger.
  het cito volgsysteem dat op veel basisscholen gebruikt wordt geeft ook een niveau
  aan. Zo zullen voor de onderdelen taal en rekenen de scores in het B-C-gebied
  moeten liggen 
(leerlingen met een of meerdere D of E scores voor een van
  de deelgebieden van het cito volgsysteem worden in principe niet toegelaten).
  een leerling moet graag huiswerk willen maken.


TOELATING
De toelatingscommissie op Mavo Roermond bepaalt uiteindelijk of een leerling wel of niet wordt aangenomen. Als het aanmeldingsformulier is ontvangen wordt er een afspraak met de leerkracht van de basisschool gemaakt. Dhr. van der Meij bespreekt dan de onderwijskundige zaken met deze leerkracht. Het advies wordt naast de andere gegevens gelegd en dan wordt beoordeeld of deze leerling plaatsbaar is. Met andere woorden kan de school de onderwijsvorm bieden jij als leerling nodig hebt? Zo ja, dan wordt de leerling aangenomen.

LEERWEGONDERSTEUNEND ONDERWIJS (LWOO)

Vervolgens worden bijna leerlingen getest. Deze test vindt plaats ná het bericht van aanname. De uitslag van deze (LWOO-)test wordt gebruikt om een hulpprogramma te kunnen starten direct na de zomervakantie in de eerste week van het brugjaar. De uitslag van deze lwoo- test staat dus helemaal los van plaatsing in welke brugklas dan ook. Je ouders en jij  worden geïnformeerd over deze testen en het vervolg hiervan. Het kan dus voorkomen dat je in de brugklas een lwoo-indicatie krijgt. 

OVERIGE LEERJAREN
Gedurende het schooljaar kun je je ook aanmelden bij bijvoorbeeld een verhuizing naar een andere woonplaats. Hiervoor zijn op schoolaanmeldingsformulieren beschikbaar. Neem in dat geval contact met de school op en vraag naar dhr. Haagmans (leerlingcoördinator).

ZORGLEERLINGEN
Voor leerlingen die speciale zorg nodig hebben verloopt de procedure iets anders. Met de specialisten van school wordt  bekeken of de zorg die de leerling nodig heeft past bij de zorg die de school kan bieden. Een reguliere school als Mavo Roermond heeft slechts beperkte middelen om dit mogelijk te maken. 
Onze ervaring is dat de kans op succes sterk vergroot wordt als deze leerlingen naast belemmerende eigenschappen ook enkele compenserende factoren bezitten. Bereid zijn meer tijd te investeren, ouders die thuis veel meehelpen en een goed geheugen zijn hier voorbeelden van.