Het gebruik van genotmiddelen

ROKEN
Het is voor leerlingen verboden in het gebouw of op het schoolterrein te roken.

ALCOHOL
a  Het gebruik van alcohol is in school en op het schoolterrein niet toegestaan.
b  Tijdens klassenavonden, werkweken, e.d. onder auspiciën van school worden
    geen alcoholhoudende dranken geschonken. 

CANNABIS EN OVERIGE DRUGS
Het in het bezit hebben en het gebruik van cannabis en andere drugs is in school en op het terrein van de school niet toegestaan. Op het moment dat wij constateren dat leerlingen genotmiddelen gebruiken gaan we met de leerlingen in gesprek hierover, ook ouders worden ingeschakeld. Uiteindelijk kan het Centrum voor Jeugd en Gezin ook betrokken worden.