Nieuwe adjunct-locatiedirecteur

Per 17 maart 2020 is er een nieuwe adjunct-locatiedirecteur voor Lyceum Schöndeln en Mavo Roermond in de persoon van Jos Hendriks. Jos (adjunct-locatiedirecteur) en Mark van de Mortel (locatiedirecteur) vormen samen de nieuwe directie van Lyceum Schöndeln en Mavo Roermond. Jos combineert deze functie tot het einde van dit schooljaar met zijn teamleiderschap bovenbouw vwo. 

Dit schooljaar is Joost Eijkhout ook onderdeel van de directie. Samen met Jos is hij verantwoordelijk voor de portefeuilles bedrijfsvoering, financiën, kwaliteitszorg, ICT beheer en huisvesting.